Manifestations passées

EMPA Workshop
IGO - Anodisieren von Alumnium
VSA BUS-Kurs F2 Abwasservorbehandlung
Salon de formation Moutier
MEET THE EXPERT
3-Länderkorrosionstagung (A/CH/D)
INFOMAT 2014
19th International Corrosion Congress
Innovative surfaces
Colloque TRICOAT IV
Medical Cluster MEET THE EXPERT
3-Länder-Korrosionstagung (CH/D/A)
Leiterplattentagung
WorkShop REACH
SVU Fachtagung (Umweltsimulation)
Visite du CIFOM
3-Länderkorrosionstagung (D/CH/A)
swissvacuum - Vakuumkurs
Workshop sécurité
Bowling et Fondue
Leiterplattentagung
A3TS
3-Länderkorrosionstagung
3-Länderkorrosionstagung CH/D/A 2018
swissvacuum EVC15
Swissvacuum - Vakuumkurs
SurfTherm 2018
3-Länder-Korrosionstagung GfKORR
Tricoat Finishair 2019
Schraube locker ?
3-Länderkorrosionstagung 2020